Overige vergunningen 31-08-2022

Ingediende aanvragen overige vergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-084647, Zwarte Laantje 4, exploitatievergunning horeca-inrichting (ontvangen 22-08-2022).

Duivendrecht

 • 2022-084727, Dorpsplein 51, exploitatievergunning horeca-inrichting (ontvangen 22-08-2022);
 • 2022-085770, Biesbosch 67-69, het plaatsen van een afvalcontainer van 24 augustus tot en met 1 december 2022 (ontvangen 24-08-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-084373, ’t Kampje, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens Oktoberfest op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober 2022 (ontvangen 19-08-2022);
 • 2022-084447, Korendragerstraat 4, melding klein evenement Proef Ouderkerk op zaterdag 17 september 2022 (ontvangen 20-08-2022);
 • 2022-084857, Ouderkerkerplas, melding klein evenement voor het organiseren van een verjaardagsfeest op maandag 5 september 2022 (ontvangen 22-08-2022);
 • 2022-084943, Koningin Wilhelminalaan 2, melding klein evenement voor het organiseren van burendag op vrijdag 23 september 2022 (ontvangen 22-08-2022);
 • 2022-085214, ’t Kampje, evenementenvergunning voor het organiseren van Oktoberfest vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober 2022 (ontvangen 23-08-2022);
 • 2022-085507, ’t Kampje, standplaatsvergunning voor de verkoop van pannenkoeken en poffertjes van 1 maart tot en met 31 oktober 2023.

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

 • 2022-083156, vergunning voor het plaatsen van 16 displays van 12 september tot en met 3 oktober 2022 (verzonden 23-08-2022).

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 022-081570, Ouderkerkerplas, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een verjaardagsfeest op zaterdag 3 september 2022 (verzonden 19-08-2022);
 • 2022-084857, Ouderkerkerplas, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een verjaardagsfeest op vrijdag 26 augustus 2022 (verzonden 25-08-2022);
 • 2022-072170, Hogerlustlaan, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een straatbarbecue op zaterdag 24 september 2022 (verzonden 25-08-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.