Overige vergunningen 30-03-2022

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

•    2022-032438, het verlengen ontheffing vergunning geluidshinder voor spoorslijpen (ontvangen 17-03-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-034148, Kerkstraat 61, het aanvragen van een alcoholwet ontheffing van 25 tot en met 27 april 2022 (ontvangen 23-03-2022); 
  • 2022-034181, Amstelschool Reijgershof 4, het aanvragen van een alcoholwet ontheffing op 13 mei 2022 (ontvangen 24-03-2022); 
  • 2022-030378, Ingetrokken, Amstelkerk / Amstelstroom, aanvraag muziek vergunning 27 augustus 2022 (ontvangen 11-03-2022);
  • 2022-034286, Jan Bulthuisstraat 3, het plaatsen van een afvalcontainer van 25 tot en met 31 maart 2022 (ontvangen 25-03-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

Ouder-Amstel

  • 2022-033102, Avond Vierdaagse Ouder-Amstel, het plaatsen van drie spandoeken van 1 tot en met 15 april 2022 (verzonden 24-03-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.