Overige vergunningen 29-06-2022

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-065226, Ouderkerkerplas, evenementenvergunning voor DTS Ouderkerk Triathlon op 20 en 21 augustus 2022 (ontvangen 21-06-2022);
  • 2022-065217, Ouderkerkerplas, evenementenvergunning voor BBQ met DJ en spelletjes op 8 juli 2022 (ontvangen 21-06-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2022-063777, Rijksstraatweg 136, het plaatsen van een afvalcontainer van 4 tot en met 8 juli 2022 (verzonden 23-06-2022);
  • 2022-059078, Rijksstraatweg 20, het plaatsen van een afvalcontainer van 8 augustus tot en met 2 september 2022 (verzonden 23-06-2022).

Ouder-Amstel

  • 2022-063708, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan de campagne “Connexxion zomerrooster” van 1 t/m 10 juli 2022. (verzonden 23-06-2022);

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-057811, Molenpad 1, verklaring van geen bezwaar voor het 50 jarig jubileum van IJsclub de Amstelbocht op 24 en 25 juni 2022 (verzonden 21-06-2022);

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.