Overige vergunningen 28-12-2022

Ingediende aanvragen overige vergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2022-123141, Dorpsplein, het aanvragen van een standplaatsvergunning, (ontvangen 19-12-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-112317, Gijsbrecht van Aemstelstraat 8, de uitoefening van het horecabedrijf (ontvangen 15-12-2022);
  • 2022-123137, ’t Kampje, het aanvragen van een standplaatsvergunning (ontvangen 19-12-2022).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-086258, Sluisplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van gegrilde kip van 1 januari tot en met 31 december 2023 (verzonden 19-12-2022);
  • 2022-085507, Korendragerstraat 4, standplaatsvergunning voor de verkoop van pannenkoeken en poffertjes van 1 maart tot en met 1 november 2023 (verzonden 21-12-2022);
  • 2022-111709, Sluisplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van kaas en aanverwante producten van 1 januari tot en met 31 december 2023 (verzonden 21-12-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.