Overige vergunningen 28-09-2022

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-093769, Borchlandweg 18, het bouwen van een grasteamgebouw (ontvangen 16-09-2022).

Duivendrecht

 • 2022-093619, Dorpsplein 70, het aanvragen van een exploitatievergunning (ontvangen 18-09-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-093266, Kerkstraat 30, het plaatsen van een afvalcontainer van 26 september tot en met 15 oktober 2022 (ontvangen 15-09-2022);
 • 2022-093776, A9 het bouwen van drie viaducten en een brug (ontvangen 16-09-2022);
 • 2022-093781, Koningin Emmalaan, het kappen van een boom (ontvangen 16-09-2022;
 • 2022-094196, Kerkstraat 34, aanvraag vergunning verkoop consumentenvuurwerk (ontvangen 15-09-2022);
 • 2022-094089, Abraham Rademakerstraat 2, het plaatsen van een puincontainer van 16 september tot en met 16 oktober 2022 (ontvangen 19-09-2022);
 • 2022-093971, In de Pelmolen 2, het plaatsen van een afvalcontainer van 26 september tot en met 4 november 2022 (ontvangen 19-09-2022);
 • 2022-093958, Hoger Einde-Zuid 15, het plaatsen van een afvalcontainer van 15 december 2022 tot en met 31 december 2023 (ontvangen 19-09-2022);
 • 2022-094210, Ambachtenstraat ter hoogte van 80 trafo, het plaatsen van een hoogwerker en hijskraan op 17 november 2022 voor het plaatsen van een telecommast (ontvangen 19-09-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouder-Amstel

 • 2022-081962, evenementenvergunning voor een tweetal passages van de TCS Amsterdam Marathon door Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht (verzonden 20-09-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-091334, Korendragerstraat 4, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens de Proeverij Ouderkerk op zaterdag 17 september 2022 (verzonden 16-09-2022).

Duivendrecht

 • 2022-028787, wooncomplex Neptunus, het inrichten van een depot voor groot onderhoud van 14 juni 2022 tot en met 12 januari 2023 (verzonden 21-09-2022);
 • 2022-067940, wooncomplex Jupiter, het inrichten van een depot voor groot onderhoud van 1 september 2022 tot en met 16 mei 2023 (verzonden 22-09-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.