Overige vergunningen 27-07-2022

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-074865, Tuinpark Ons Lustoord, Het aanvragen van evenementenvergunning voor een fancy fair in verband met 100-jarig bestaan van 5 tot en met 7 augustus 2022 (ontvangen 19-07-2022).

Duivendrecht

  • 2022-075214, Dorpsplein 75, het aanvragen van een ontheffing artikel 35 alcoholwet voor de ‘’Dag van Duivendrecht” op dinsdag17 september 2022 (ontvangen 20-07-2022);
  • 2022-075208, Dorpsplein, het aanvragen van een evenementenvergunning voor “De dag van Duivendrecht” op dinsdag 17 september 2022 (ontvangen 20-07-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-074442, het plaatsen van spandoeken om bekendheid te geven aan “Promotie BIZ gebied vakantieperiode” (ontvangen 18-07-2022).

Ouder-Amstel

  • 2022-074868, het plaatsen van reclameboden om bekendheid te geven aan “Open huis Nova College” van 31 oktober tot en met 7 november 2022 (ontvangen 19-07-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-074216, Achterdijk 14, het plaatsen van een afvalcontainer, schaftkeet en een ecotoilet van 15 augustus tot en met 30 september 2022 (verzonden 21-07-2022).

Duivendrecht

  • 2022-069541, Jupiter 208, het plaatsen van een afvalcontainer van 22 tot en met 26 juli 2022 (verzonden 19-07-2022).

Ouder-Amstel

  • 2022-071788, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan de “BOB campagne” van 24 augustus tot en met 7 september 2022 (verzonden 15-07-2022).

Overige bekendmakingen

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-068589, Ouderkerkerplas, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een verjaardagsfeest op zaterdag 13 augustus 2022 (verzonden 19-07-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.