Overige vergunningen 27-04-2022

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-041749, Van der Madeweg 40, het aanvragen van een evenementenvergunning voor “100 jaar Volkskrant” op 2 t/m 3 oktober 2022.(ontvangen 14-04-2022);

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-040773, het plaatsen van 15 reclameborden en 3 spandoeken om bekendheid te geven aan “Ouderkerk Culinair” van 23 mei t/m 6 juni 2022. (ontvangen 12-04-2022);
 • 2022-041803, Koningin Julianalaan 2, het plaatsen van een steiger van 23 maart t/m 9 juni 2022. (ontvangen 14-04-2022);
 • 2022-042306, Rondehoep Oost 3, het aanvragen van een verlenging horeca-exploitatievergunning. (ontvangen 14-04-2022);
 • 2022-042414, parkeerplaats Klaproos, het organiseren van een Buurt BBQ op 14 mei 2022. (ontvangen 13-04-2022);
 • 2022-042453, Co Cycling Tour 2022, Het aanvragen van Verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een fietstoertocht  op 11 juni 2022.(ontvangen 15-04-2022);

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-019647, buiten Dorpsstraat 7, het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank van 22 t/m 28 april 2022 (verzonden 20-04-2022);
 • 2022-030340, buiten Dorpsstraat 7, het organiseren van de oranjefeestweek van 22 t/m 28 april 2022 (verzonden 20-04-2022);
 • 2022-026509, buiten Dorpsstraat 9, het organiseren van de oranjefeestweek van 22 t/m 28 april 2022 (verzonden 21-04-2022);
 • 2022-036954, buiten Dorpsstraat 9, het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank van 22 t/m 28 april 2022 (verzonden 21-04-2022);
 • 2022-034148, buiten Kerkstraat 61, het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank van 25 t/m 27 april 2022 (verzonden 21-04-2022);
 • 2022-042065, Boomvalk 9, het plaatsen van een steiger van 13 april t/m 9 mei 2022. (verzonden 21-04-2022);
 • 2022-024080, diverse locaties, evenementenvergunning Oranje feestweek van 22 t/ 287 april 2022. (verzonden 14-04-2022);

Duivendrecht

 • 2022-025231, wooncomplex Mercurius, het plaatsen van 5 keten en 15 bedrijfswagens van 14 maart t/m 16 oktober 2022. (verzonden 13-04-2022);

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.