Overige vergunningen 26-01-2022

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

Duivendrecht

  • 2022-011877, Parnassiaveld 88-116, het uitvoeren van schilderwerk van 24 januari tot en met 4 maart 2022 (verzonden 19-01-2022);
  • 2022-011874, groot onderhoud Mercurius van 1 april tot en met 16 oktober 2022 (verzonden  18-01-2022).    

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-011357, Sluisvaart 58, het plaatsen van een afvalcontainer van 2 februari tot en met 30 april 2022 (verzonden 19-01-2022). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.