Overige vergunningen 25-05-2022

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2022-053341, Biesbosch 67, het plaatsen van een afvalcontainer van 27 mei tot en met 1 juni 2022 (ontvangen 19-05-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-050607, Waver 9, het plaatsen van een schaftkeet en ecotoilet van 13 juni tot en met 1 juli 2022 (ontvangen 12-05-2022);
  • 2022-051919, Ouderkerkerplas, familie BBQ op 18-06-2022 (ontvangen 16-05-2022);
  • 2022-052210, Holendrechterweg 34, het aanvragen van een evenementenvergunning voor een negendaagse culinair tennistoernooi van 15 tot en met 25 juli 2022 (ontvangen 17-05-2022).

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2022-046400, Begoniastraat 41 tot en met 58, het plaatsen van één opslagcontainer, twee schaftketen en één ecotoilet voor renovatie van 23 mei 2022 tot en met 3 maart 2023 (verzonden 17-05-2022);
  • 2022-030428, Dorpsplein 10, alcoholwetvergunning Slijterij Plus (verzonden 19-05-2022).

Ouder-Amstel

  • 2022-049550, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan de campagne “Run for Kika” van 27 mei tot en met 10 juni 2022 (verzonden 17-05-2022);
  • 2022-011257, Ouderkerkerplas, evenementenvergunning voor de “Run for Kika” op 11 juni 2022 (verzonden 19-05-2022).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Duivendrecht

  • 2022-045098, Dorpsplein, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van de opening van de QR-FIT beweegroute op 20 mei 2022 (ingetrokken, verzonden 13-05-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-045094, Wethouder Koolhaasweg, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van de opening van de QR-FIT beweegroute op 3 juni 2022 (ingetrokken, verzonden 17-05-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.