Overige vergunningen 23-11-2022

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2022-111640, Kloosterstraat 112, het plaatsen van een ecotoilet van 9 november tot en met 7 december 2022 (ontvangen 08-11-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-111709, Sluisplein, het verlengen van een standplaatsvergunning (ontvangen 07-11-2022).

Ouder-Amstel

  • 2022-113346, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan de “BOB campagne” (ontvangen 15-11-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-094210, ter hoogte van Ambachtenstraat 80, het plaatsen van een trafohuisje op 17 november 2022 (verzonden 16-11-2022).

Ouder-Amstel

  • 2022-111732, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan de campagne “Onder de Pannen” van 21 november tot en met 5 december 2022 (ontvangen 08-11-2022, verzonden 11-11-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.