Overige vergunningen 23-03-2022

Ingediende aanvragen overige vergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-031796, Van der Madeweg 15, het plaatsen van een afvalcontainer van 14 maart tot en met 15 april 2022 (ontvangen 16-03-2022).

Duivendrecht

 • 2022-030428, Dorpsplein 10, het aanvragen van een alcoholwetvergunning (ontvangen 11-03-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-030340, Dorpsstraat 7, het aanvragen van een evenementen vergunning van 20 tot en met 29 april 2022);
 • 2022-030378, Amstelkerk / Amstelstroom, aanvraag muziek vergunning 27 augustus 2022 (ontvangen 11-03-2022);
 • 2022-030945, Holendrechterweg 9, het aanvragen van een ontheffing Alcoholwet voor 21 mei 2022 (ontvangen 14-03-2022);
 • 2022-030956, Holendrechterweg 9, het melding van een klein evenement “Opening vaarseizoen” (ontvangen 14-03-2022); 
 • 2022-031847, Schoolplein Amstelschool Reijgershof 4, feest Amstelschool op 13 mei 2022 (ontvangen 16-03-2022);
 • 2022-031779, Aan de Wind 10, het aanvragen van een evenementvergunning op 15 tot en met 16 juni 2022 (ontvangen 16-03-2022);

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-030472, het plaatsen van twee spandoeken van het Oranjecomité van 2 tot en met 16 april 2022 (verzonden 17-03-2022);
 • 2022-011567, parkeerterrein Ouderkerkerplas, evenementenvergunning voor het houden van kofferbakmarkten (verzonden 18-03-2022).

Duivendrecht

 • 2022-026470, Begoniastraat, het plaatsen van drie opslagcontainers voor renovatie woningen van 14 maart 2022 tot en met 1 maart 2023 (verzonden 16-03-2022);
 • 2022-026192, Rijksstraatweg 200, het plaatsen van een autolaadkraan voor het plaatsen van een dakkapel op 1 april 2022 van 08.00 tot en met 15.00 uur (verzonden 17-03-2022).

Ouder-Amstel

 • 2022-030413, het plaatsen van drie spandoeken voor de gemeenteraadsverkiezingen van Natuurlijk Belang van 5 tot en met 17 maart 2022 (verzonden 15-03-2022);
 • 2022-026758, het plaatsen van reclameborden voor de overheidscampagne “MONO” van 11 tot en met 25 april 2022 (verzonden 15-03-2022).

Overige bekendmakingen

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-026010, verklaring van geen bezwaar voor hondenwandeling bij de Ouderkerkerplas op 20 maart 2022 (verzonden 16-03-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.