Overige vergunningen 23-02-2022

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-022893, Boterbloem 10, het plaatsen van een autolaadkraan op 18 maart 2022 (ontvangen 16-02-2022).

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-022323, Joan Muyskenweg 39, het aanvragen van een evenementenvergunning voor het plaatsen van twee tenten op Koningsdag (ontvangen 15-02-2022);
  • 2022-022254, Joan Muyskenweg 39, het aanvragen van een ontheffing Alcoholwet (ontvangen 15-02-2022);
  • 2022-018631, Joan Muyskenweg 39, het aanvragen van een evenementenvergunning voor Koningsdag (ontvangen 03-02-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-020372, Van der Madeweg 40, ontheffing geluidhinder van 14 tot en met 15 februari 2022 (verzonden 11-02-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-020246, het plaatsen van reclameborden en spandoeken van 26 maart tot en met 10 april 2022 om bekendheid te geven aan de kofferbakmarkt bij de Ouderkerkerplas op 10 april 2022 (verzonden 11-02-2022);
  • 2021-098776, Wethouder Koolhaasweg 10, exploitatievergunning openbare inrichting (verzonden 14-02-2022).

Duivendrecht

  • 2022-019603, Waddenland 85, het plaatsen van een steiger en een afvalcontainer van 31 januari tot en met 7 maart 2022 (verzonden 17-02-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.