Overige vergunningen 22-06-2022

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-062015, Ouderkerkerplas, het aanvragen van een vergunning voor een klein evenement op 2 juli 2022 voor een kinderfeestje (ontvangen 13-06-2022);
  • 2022-063092, Ouderkerkerplas, het aanvragen van een vergunning voor een klein evenement voor een doopfeestje op 2 juli 2022 (ontvangen 15-06-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-062114, Ellemanstraat 34, het plaatsen van een rolsteiger voor onderhoud van 17 tot en met 21 juni 2022 (verzonden 16-06-2022).

Duivendrecht

  • 2022-059992, Rijksstraatweg 137, het plaatsen van een afvalcontainer van 4 tot en met 17 juli 2022 (verzonden 16-06-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-053477, evenementenvergunning voor de passage van Tri Amsterdam op 19-06-2022 (verzonden 14-06-2022);
  • 2022-057670, Schoolweg 7, ontheffing art. 35 Alcoholwet (verzonden 10-06-2022).

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-061719, hoek Polderweg / Rondehoep Oost, verklaring van geen bezwaar voor de Dag van de Bouw op 18-06-2022 (verzonden 14-06-2022);
  • 2022-049700, Schoolweg 7, verklaring van geen bezwaar voor het Midzomernacht Feest op 17-06-2022 (verzonden 10-06-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.