Overige vergunningen 21-12-2022

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

 • 2022-121392, Dorpsplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van gegrilde kip van 1 januari tot en met 31 december 2023 (ontvangen 13-12-2022);
 • 2022-121961, Dorpsplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van vis van 1 januari tot en met 31 december 2023 (ontvangen 14-12-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-119892, Hoofdenburgsingel 130, het plaatsen van een hijskraan voor het plaatsen van een dakkapel op 2 februari 2022 (ontvangen 05-12-2022);
 • 2022-120415, Hendrick van Avercampweg 31, het plaatsen van een container op 1 december 2022 (ontvangen 07-12-2022);
 • 2022-121496, Sluisplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van bloemen van 1 januari tot en met 31 december 2023 (ontvangen 13-12-2022);
 • 2022-121481, Sluisplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van vis van 1 januari tot en met 31 december 2023 (ontvangen 13-12-2022);
 • 2022-121404, ’t Kampje, standplaatsvergunning voor de verkoop van vis van 1 januari tot en met 31 december 2023 (ontvangen 13-12-2022);
 • 2022-121736, Koningin Julianalaan 16, de uitoefening van het horecabedrijf (ontvangen 12-12-2022);
 • 2022-121732, Koningin Julianalaan 16, het exploiteren van een horeca inrichting (ontvangen 12-12-2022);
 • 2022-121671, Sluisplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van noten en zuidvruchten van 1 januari tot en met 31 december 2023 (ontvangen 14-12-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-121235, Kerkstraat 11, evenementenvergunning Kerstmarkt en Herderstocht op 17 december 2022 (verzonden 14-12-2022);
 • 2022-121279, Kerkstraat 11, ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de Kerstmarkt op zaterdag 17 december 2022 (verzonden 14-12-2022);
 • 2022-045637, Gijsbrecht van Aemstelstraat 8, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 13-12-2022).

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-079974, Dorpsstraat 7, kennisgeving incidente festiviteit op zaterdag 31 december 2022 (verzonden 13-12-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.