Overige vergunningen 21-09-2022

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-090787, Zwarte Laantje 4, het aanvragen van een alcoholwetvergunning (ontvangen 08-09-2022).

Duivendrecht

  • 2022-088415, Jupiter 1, het plaatsen van een afvalcontainer van 12 september tot en met 7 oktober 2022 (ontvangen 31-08-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-091334, ’t Kampje, het aanvragen van een alcoholwetvergunning (ontvangen 09-09-2022);
  • 2022-090126, Koningin Julianalaan 16, het organiseren van een dansfestijn op zaterdag 1 oktober 2022 (ontvangen 06-09-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-036037, De Passage 7, horeca exploitatievergunning (verzonden 12-09-2022).

Duivendrecht

  • 2022-075214, Dorpsplein, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens de Dag van Duivendrecht op zaterdag 17 september 2022 (verzonden 09-09-2022).

Overige bekendmakingen

Duivendrecht

  • 2022-088336, Neptunus, verklaring van geen bezwaar voor het maken van filmopnamen op zondag 2 oktober 2022 (verzonden 15-09-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-084943, Koningin Wilhelminalaan, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van Burendag op vrijdag 23 september 2022 (verzonden 15-09-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.