Overige vergunningen 20-04-2022

Ingediende aanvragen overige vergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

•    2022-037969, A10 Spaklerweg onderdoorgang, het plaatsen van een depot voor onderhoud van 2 mei t/m 26 juli 2022. (ontvangen 5-04-2022);

Ouderkerk aan de Amstel

•    2022-040385, Kerkstraat 56, het aanvragen van een exploitatievergunning. (ontvangen 11-04-2022);
•    2022-040706, ’t Kampje, het aanvragen van een evenementenvergunning. (ontvangen 12-04-2022);

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

•    2021-118476, De Flinesstraat 8-10, exploitatievergunning (verzonden 07-04-2022)
•    2022-009510, De Flinesstraat 8-10, alcoholwetvergunning (verzonden 07-04-2022)

Ouderkerk aan de Amstel

•    2022-039682, het ophangen van 4 spandoeken voor bekendmaking van “opening zwemseizoen Amstelbad” van 15 t/m 29 april 2022. (verzonden 13-04-2022);
•    2022-034987, het ophangen van 2 spandoeken voor bekendmaking van “opening watersportseizoen van 23 april t/m 7 mei 2022. (verzonden 13-04-2022);
•    2022-040414, het ophangen van 4 spandoeken voor bekendmaking van “Zwemvierdaagse Amstelbad” van 15 t/m 27 juni 2022. (verzonden 13-04-2022);

Duivendrecht

•    2022-021293, Station Duivendrecht en Metrostation Van der Madeweg, ontheffing geluidhinder in de periodes van 13 t/m 15 april, van 20 t/m 24 april, van 7 t/m 8 mei, van 18 t/m 19 mei, van 25 t/m 29 mei, van 1 t/m 3 juni, van 8 t/m 9 juni 2022 en 8 t/m 11 juli 2022 (verzonden 08-04-2022);

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.