Overige vergunningen 19-01-2022

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-009170, Dorpsstraat 22 (Vondelpad), het plaatsen van afvalcontainer (ontvangen 04-01-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2021-109250, Dorpsplein, standplaatsvergunning voor de woensdag en vrijdag van 1 januari tot en met 31 december 2022 (verzonden 10-01-2022);
  • 2021-116142, Stationsplein 1, ontheffing geluidhinder voor de periodes van 27 tot en met 28 januari 2022, van 3 tot en met 4 februari 2022 en van 8 tot en met 11 april 2022 (verzonden 11-01-2022). 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-114305, N522 ter hoogte van de brug bij Ouderkerk aan de Amstel, ontheffing geluidhinder van 10 januari tot met 18 april 2022 (verzonden 07-01-2022);
  • 2021-111362, Burgemeester Stramanweg, ontheffing geluidhinder van 1 januari tot en met 31 december 2022 (verzonden 10-01-2022);
  • 2022-009170, Dorpsstraat 22 (Vondelpad), het plaatsen van afvalcontainer (verzonden 12-01-2022).

Ouder-Amstel

  • 2022-009055, Driehoeksreclameborden gemeenteraadsverkiezingen GroenLinks 2022 van 7 tot en met 17 maart 2022 (verzonden 10-01-2022); 
  • 2021-118170, Driehoeksreclameborden en spandoeken gemeenteraadsverkiezingen VVD 2022 van 2 tot en met 16 maart 2022 (verzonden 13-01-2022). 

Meldingen milieu 

Het indienen van bezwaren hiertegen is niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-118833, Van Marwijk Kooystraat 15, activiteitenbesluit melding (verzonden 05-01-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.