Overige vergunningen 18-05-2022

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-048419, De Waver, aanvraag melding klein evenement “Het rampjaar 1672” (ontvangen 04-05-2022);
  • 2022-048524, Middenweg, het aanvragen van vergunning voor een klein evenement “Kinderfeestje” (ontvangen 05-05-2022);
  • 2022-049628, ’t Kampje, het aanvragen van een evenementenvergunning voor “Ouderkerks kampioenschap Jeu de Boules’ (ontvangen 10-05-2022);
  • 2022-049700, Schoolweg 7, het aanvragen van een vergunning voor een klein evenement “Midzomernacht feest OBS Jan Hekman” (ontvangen 05-05-2022).    

Ouder-Amstel

  • 2022-049550, het plaatsen van driehoeksreclameborden om bekendheid te geven aan “Run voor KiKa” (ontvangen 10-05-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-030945, Holendrechterweg 9, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het diner van Watersportvereniging Ouder-Amstel op 21 mei 2022 (verzonden 10-05-2022).

Overige bekendmakingen

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-048896, Verbindingsweg 1, incidentele festiviteit op 14 mei 2022 (verzonden 12-05-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-042414, Klaproos, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een straatbarbecue op 14 mei 2022 (verzonden 09-05-2022);
  • 2022-030956, Holendrechterweg 9, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een diner van Watersportvereniging Ouder-Amstel op 21 mei 2022 (verzonden 10-05-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.