Overige vergunningen 17-08-2022

Ingediende aanvragen overige vergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-076970, Joan Muyskenweg 39, het aanvragen van een evenementenvergunning voor “Audio Obscura Amsterdam Dance Event 2022” van 18 tot en met 23 oktober 2022 (ontvangen 26-07-2022);
 • 2022-076981, Joan Muyskenweg 39, het aanvragen van een ontheffing artikel 35 alcoholwet voor  “Audio Obscura Amsterdam Dance Event 2022” van 18 tot en met 23 oktober 2022 (ontvangen 26-07-2022);
 • 2022-077428, De Flinesstraat 26, het plaatsen van een portocabin van 3 oktober 2022 tot en met 31 januari 2023 (ontvangen 26-07-2022);
 • 2022-081843, het aanleggen van een fiets-voetpad bij een tijdelijk sportpark. (ontvangen 10-08-2022);

Duivendrecht

 • 2022-078248, Dorpsplein/Dorpshuis, het aanvragen van een evenementenvergunning voor het organiseren van ‘Intocht van Sinterklaas” op 19 november 2022 (ontvangen 29-07-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-077428, het aanvragen van een vergunning klein evenement op zaterdag 3 september 2022 (ontvangen 10-08-2022).

Ouder-Amstel

 • 2022-081572, aanvraag vergunning voor TCS Amsterdam Marathon 2022 (ontvangen 09-08-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-077428, De Flinesstraat 26, het plaatsen van een portocabin van 3 oktober tot en met 31 januari 2023 (verzonden 04-08-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-049628, ’t Kampje, evenementenvergunning voor het organiseren van het “Ouderkerks kampioenschap Jeu de Boules” op zondag 28 augustus 2022 (verzonden 29-07-2022);
 • 2022-069151, ’t Kampje, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens het “Ouderkerks kampioenschap Jeu de Boules” op zaterdag 28 augustus 2022 (verzonden 29-07-2022);
 • 2022-044765, Waver 21, evenementenvergunning voor het 84e Waverfeest van 11 tot en met 13 augustus 2022 (verzonden 29-07-2022);
 • 2022-071436, Waver 21, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens het Waverfeest van 11 tot en met 13 augustus 2022 (verzonden 29-07-2022);
 • 2022-065226, Ouderkerkerplas, evenementenvergunning voor de Triathlon DTS Ouderkerk op zaterdag 20 augustus 2022 (verzonden 04-08-2022).

Duivendrecht

 • 2022-078250, het aanvragen van een collecte vergunning voor de “Stichting Sinterklaas in Duivendrecht” van 23 tot en met 29 oktober 2022 (verzonden 01-08-2022).

Ouder-Amstel

 • 2022-077452, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan “Nova college open huis” van 14 tot en met 20 november 2022 (verzonden 28-07-2022).

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-071046, Porto Buenolaan, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een straatborrel op zaterdag 27 augustus 2022, met een uitwijkmogelijkheid naar zaterdag 3 september 2022 (verzonden 04-08-2022).

Meldingen milieu 

Het indienen van bezwaren hiertegen is niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-074708, Borchlandweg 18A, het oprichten van een nieuw gebouw (melding 27-07-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.