Overige vergunningen 16-11-2022

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-108863, Joan Muyskenweg 39, het aanvragen van een alcoholwetvergunning van 16 tot en met 17 december 2022 (ontvangen 04-11-2022);
  • 2022-108855, Joan Muyskenweg 39, het aanvragen van een evenementenvergunning van 16 tot en met 17 december 2022 (ontvangen 04-11-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-110998, Kerkstraat 11, het aanvragen van een exploitatievergunning horeca (ontvangen 08-11-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-087671, Ouderkerkerplas, evenementenvergunning 12e Ouderkerker Cross op zondag 27 november 2022 van 08.30 tot 14.30 uur (verzonden 7-11-2022)
  • 2022-096781, Nederhoven 81, het plaatsen van een afvalcontainer van 24 oktober tot en met 12 november 2022 (verzonden 09-11-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.