Overige vergunningen 16-03-2022

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2022-027866, Dorpsplein 70, het aanvragen van een exploitatievergunning horecabedrijf “New York Pizza” (ontvangen 04-03-2022);
  • 2022-028787, Neptunus, het plaatsen van vijf afvalcontainers en vijf zeecontainers van 14 juni 2022 tot en met 12 januari 2023 (ontvangen 07-03-2022);
  • 2022-029330, Begoniastraat tegen over het Dorpshuis, het plaatsen van een trailer van het “Verzetsmuseum op Wielen” van 21 tot en met 22 maart 2022. (ontvangen 09-03-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-022893, boterbloem 10, het plaatsen van een autolaadkraan voor het plaatsen van een dakkapel op 18 maart 2022 van 08.00 tot en met 15.00 uur (verzonden 09-03-2022);
  • 2022-028611, Sluisvaart 208, het plaatsen van een afvalcontainer van 21 tot en met 28 maart 2022 (verzonden 10-03-2022);
  • 2022-024974, In de Korenmolen 40, het plaatsen van een afvalcontainer van 21 maart tot en met 4 april 2022 (verzonden 10-03-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.