Overige vergunningen 16-02-2022

Ingediende aanvragen overige vergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2022-019603, Waddenland 85, het plaatsen van een steiger en een afvalcontainer van 31 januari tot en met 7 maart 2022 (ontvangen 07-02-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-018982, Jan Bulthuisstraat 40, het plaatsen van een afvalcontainer van 21 februari tot en met 2 maart 2022 (ontvangen 04-02-2022);
  • 2022-019556, Holendrechterweg 9, opening vaarseizoen (ontvangen 07-02-2022);
  • 2022-019648, kermis Ouder-Amstel, het aanvragen van een drank en horeca vergunning (ontvangen 08-02-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouder-Amstel

  • 2022-019088, het plaatsen van reclameborden voor de gemeenteraadsverkiezingen van de PvdA van 2 tot en met 16 maart 2022 (verzonden  09-02-2022); 
  • 2022-020109, het plaatsen van reclameborden voor de gemeenteraadsverkiezingen van Natuurlijk Belang van 2 tot en met 16 maart 2022 (verzonden  09-02-2022). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.