Overige vergunningen 15-06-2022

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-059078, Ellermanstraat 20, het plaatsen van een afvalcontainer van 8 augustus tot en met 2 september 2022 (ontvangen 02-06-2022).

Duivendrecht

 • 2022-059601, voetbalkooi Zonnehof, het aanvragen van een vergunning klein evenement op 3 augustus 2022 (ontvangen 02-06-2022);
 • 2022-058332, Meidoornpad / Rijksstraatweg, het aanvragen van een vergunning voor filmopname (ontvangen 01-06-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-057673, Hoger Einde-Noord tegenover 28, het aanvragen van een vergunning voor een klein evenement op 18 juni 2022 (ontvangen 31-05-2022);
 • 2022-057670, Schoolweg 7, het aanvragen van een ontheffing artikel 35 alcoholwet op 17 juni 2022 (ontvangen 31-05-2022);
 • 2022-057802, Turfstekerspad 1, schoolplein Het Kofschip, het aanvragen van een vergunning klein evenement op 1 juli 2022 (ontvangen 31-05-2022);
 • 2022-057806, Molenpad 1, IJsclub De Amstelbocht, het aanvragen van een vergunning klein evenement op 24 juni 2022 (ontvangen 31-05-2022);
 • 2022-057811, Molenpad 1, IJsclub De Amstelbocht, het aanvragen van een vergunning klein evenement op 25 juni 2022 (ontvangen 31-05-2022);
 • 2022-059102, Rondehoep Oost / Jan Benninghweg rotonde, het aanvragen van een ontheffing geluidshinder in verband met asfalteringswerkzaamheden op 15 juni 2022 (ontvangen 02-06-2022);  
 • 2022-059184, Burghzatenplein, het aanvragen van een vergunning klein evenement op 2 augustus 2022 (ontvangen 02-06-2022).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-041098, Van der Madeweg 53N, het plaatsen van twee nieuwe overheaddeuren (verzonden 03-06-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-059027, Vondelstraat 1, ontheffing art. 35 Alcoholwet voor een afscheidsreceptie op 8 juni 2022 (verzonden 07-06-2022).

Overige bekendmakingen

Duivendrecht

 • 2022-058332, Meidoornpad/Rijksstraatweg, verklaring van geen bezwaar voor het maken van filmopnamen op 9 juni 2022 (verzonden 07-06-2022);
 • 2022-053386, bij de basisscholen De Grote Beer en A. Bekemaschool en bij de voetbalkooi/grasveld tussen de flats Zonnehof en Mercurius, verklaring van geen bezwaar voor de Straatspeeldag 2022 op 8 juni 2022 (verzonden 07-06-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-048419, Waver, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een wandeltocht en een tocht per boerenkar op 12 juni 2022 (verzonden 02-06-2022);
 • 2022-051919, Ouderkerkerplas, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een familiebarbecue op 18 juni 2022 (verzonden 03-06-2022);
 • 2022-057673, Hoger Einde-Noord, verklaring van geen bezwaar voor de Dag van de Bouw op 18 juni 2022 (verzonden 07-06-2022).