Overige vergunningen 14-12-2022

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2022-117776, flat Saturnus, het plaatsen van acht zeecontainers, ecotoilet en schaft ruimtes van 13 maart tot en met 30 november 2023 (ontvangen 29-11-2022);
  • 2022-118646, Parnassiaveld 1-29, Kruidenpoort 1-29 en Kruidenommegang 25-54, het inricht van een depot voor onderhoud woningen van 1 februari tot en met 9 juni 2023 (ontvangen 30-11-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-105790, Sluisplein 5, het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten tot en met 31 december 2023 (verzonden 05-12-2022).

Duivendrecht

  • 2022-116762, Biesbosch 67-69, het plaatsen van een afvalcontainer van 1 december 2022 tot en met 17 maart 2023 (verzonden 02-12-2022);
  • 2022-105794, Dorpsplein 75, het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten tot en met 31 december 2023 (verzonden 07-12-2022).

Ouder-Amstel

  • 2022-115550, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan de campagne “Openhuis Nova college” van 23 tot en met 30 januari 2023(verstuurd 02-12-2022);
  • 2022-113832, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan de campagne “Open dag School Bijlmer” van 20 tot en met 30 januari 2023 (verstuurd 02-12-2022).

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-079968, Dorpsstraat 7, incidentele festiviteit op zaterdag 24 december 2022 van 21.30 tot 00.30 uur (verzonden 05-12-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.