Overige vergunningen 12-10-2022

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-097314, MediArena 2, het plaatsen van een steiger voor onderhoud van 15 december 2022 t/m 31 maart 2023. (ontvangen 28-09-2022);
  • 2022-097619, MediArena 1-10, het aanvragen van een exploitatievergunning. (ontvangen 30-09-2022);
  • 2022-098129, De Flinesstraat 9, het aanvragen van een standplaatsvergunning. (ontvangen 03-10-2022).

Duivendrecht

  • 2022-097309, Jupiter 12, het plaatsen van een toren kraan voor het hijsen van dakmaterialen op 11 oktober 2022. (ontvangen 28-09-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

•    2022-096349, Aart van der Neerweg 17, het plaatsen van een afvalcontainer van 22 augustus t/m 31 december 2022. (verzonden 05-10-2022);

Duivendrecht

  • 2022-098505, wooncomplex Mercurius, het verlengen van de gebruiksperiode voorzijde van 16 oktober t/m 18 november 2022. (verzonden 05-10-2022);
  • 2022-088004, In de Houtzaagmolen 6, het plaatsen van een afvalcontainer op 5 oktober 2022. (verzonden 05-10-2022);
  • 2022-095001, Wooncomplex Mercurius, het verlengen van de gebruiksperiode achterzijde van 16 oktober 2022 t/m 31 december 2023. (verzonden 06-10-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.