Overige vergunningen 09-11-2022

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2022-106476, Dorpsplein, het aanvragen van een standplaatsvergunning van 16 tot en met 17 december 2022 (ontvangen 27-10-2022);
  • 2022-106063, Rijksstraatweg/Berkenstraat, het inrichten van een materiaaldepot van 1 november 2022 tot en met 31 mei 2023 (ontvangen 26-10-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-106072, Wethouderkoolhaasweg 6B, het inrichten van een materiaaldepot van 1 november 2022 tot en met 31 mei 2023 (ontvangen 26-10-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-097314, MediArena 2, het plaatsen van een steiger van 15 december 2022 tot en met 31 maart 2023 (verzonden 02-11-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-094196, Kerkstraat 34, vergunning voor het verkopen van consumentenvuurwerk op 29, 30 en 31 december 2022 (verzonden 28-10-2022);
  • 2022-104291, Koningin Wilhelminalaan 57, het plaatsen van een afvalcontainer van 21 oktober 2022 tot en met 10 februari 2023 (verzonden 02-11-2022);
  • 2022-095615, evenementenvergunning voor de Intocht van Sinterklaas op zaterdag 19 november (verzonden 03-11-2022).

Ouder-Amstel

  • 2022-106745, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan de campagne “Fietsverlichtingscampagne Overheid” van 14 tot en met 28 november 2022 (verzonden 02-11-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.