Overige vergunningen 09-03-2022

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-025770, De Flinesstraat 10, het aanvragen van een alcoholwetvergunning (ontvangen 24-02-2022).

Duivendrecht

  • 2022-026470, Begoniastraat 41 tot en met 58, het plaatsen van drie opslagcontainers voor renovatiewerkzaamheden van 14 maart 2022 tot 3 maart 2023 (ontvangen 28-02-2022); 
  • •    2022-026192, Rijksstraatweg 200, het gebruiken van een autolaadkraan voor het plaatsen van een dakkapel op 1 april 2022);
  • •    2022-026506, In de Houtzaagmolen 60, het plaatsen van een afvalcontainer van 2 maart tot en met 1 april 2022 (ontvangen 28-02-2022);
  • •    2022-024974, In de Korenmolen 23, het plaatsen van een afvalcontainer (ontvangen 23-02-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-026509, Dorpscentrum, aanvraag evenementenvergunning voor de kermisweek van 22 tot en met 28 april 2022 (ontvangen 28-02-2022).

Ouder-Amstel

  • 2022-026758, het plaatsen van reclameborden voor de overheidscampagne “Mono” van 11 tot en met 25 april 2022 (ontvangen 01-03-2022).

Meldingen milieu 

Het indienen van bezwaren hiertegen is niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-026021, Joan Muyskenweg 32, het starten van de bouw van een parkeergarage (melding ontvangen 25-02-2022); 
  • 2022-026167, Joan Muyskenweg 30, 30A tot en met 30T, het starten van een kantoorgebouw (melding ontvangen 25-02-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.