Overige vergunningen 09-02-2022

Ingediende aanvragen overige vergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-018631, Joan Muyskenweg 39, het aanvragen van een evenementenvergunning voor een dance event (ontvangen 03-02-2022).  

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-018530, Sluisvaart 25, het plaatsen van een afvalcontainer van 1 tot en met 14 maart 2022 (ontvangen 03-02-2022).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2022-012861, Station Duivendrecht, ontheffing geluidhinder voor werkzaamheden aan het spoor van 8 tot en met 11 april 2022 en voor voorbereidende en afrondende werkzaamheden in de periode van medio maart tot en met mei 2022 met een maximum van vijf nachten (verzonden 31-01-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-016158, De Reijgershof 65, het plaatsen van een afvalcontainer van 28 januari tot en met 1 februari 2022 (verzonden 31-01-2022).

Ouder-Amstel

  • 2022-016714, het plaatsen van driehoeksreclameborden voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 van Ouder-Amstel Anders van 2 tot en met 16 maart 2022 (verzonden 02-02-2022).

Meldingen milieu

Het indienen van bezwaren hiertegen is niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-015577, De Flinesstraat 6, het veranderen van de bedrijfsactiviteit. (ontvangen 26-01-2022).