Overige vergunningen 08-06-2022

Ingediende aanvragen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-056159, Ouderkerkerplas, het aanvragen vergunning van een klein evenement op 25 juni 2022 (ontvangen 25-05-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2022-053341, Biesbosch 67, het plaatsen van een afvalcontainer van 27 mei tot en met 1 juni 2022 (verzonden 30-05-2022);

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-037636, N522 ter hoogte van de brug bij Ouderkerk aan de Amstel, ontheffing geluidhinder voor de periode van 18 april tot en met 2 september 2022 (verzonden 30-05-2022);
  • 2022-031779, Ouderkerkerplas, het organiseren van workshops en een personeelsfeest van 15 tot en met 16 juni 2022 (verzonden 31-05-2022);
  • 2021-104362, Holendrechterweg 30A, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden 30-05-2022).

Overige bekendmakingen

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-042453, verklaring van geen bezwaar voor de passage van een fietstoertocht op zaterdag 11 juni 2022 (verzonden 30-05-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.