Overige vergunningen 07-12-2022

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-117034, De Flinesstraat 9, het aanvragen van een vergunning klein evenement op donderdag 15 december 2022 (ontvangen 29-11-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-117360, Kerkstraat 11, het aanvragen van een vergunning klein evenement op zaterdag 17 december 2022 (ontvangen 30-11-222).

Duivendrecht 

  • 2022-116762, Biesbosch 67-69, het plaatsen van een afvalcontainer van 1 december 2022 tot en met 16-03-2023 (ontvangen 25-11-2022);

Ingetrokken aanvragen 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-108855, Joan Muyskenweg 39, intrekken aanvraag evenementenvergunning voor dance event op 16 en 17 december 2022.

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-116532, het plaatsen van spandoeken om bekendheid te geven aan” Ondernemers wensen bewoners in het dorp prettige feestdagen” van 16 tot en met 30 december 2022 (ontvangen 28-11-2022), (verzonden 30-11-2022).

Duivendrecht

  • 2022-111640, Kloosterstraat 112, het plaatsen van een ecotoilet van 9 november tot en met 7 december 2022 (verzonden 28-11-2022);
  • 2022-106476, Dorpsplein, standplaatsvergunning voor het verstrekken van informatie over de aanleg van een glasvezelnetwerk van 16 tot en met 17 december 2022 (verzonden 30-11-2022);
  • 2022-117294 (2022-093971) In de Pelmolen 2, het verlengen van de plaatsing van een afvalcontainer tot 12 december 2022 (verzonden 01-12-2022);
  • 2022-111979, Dorpsplein, het plaatsen van een kerstboom van 6 december 2022 tot en met 10 januari 2023 (verzonden 05-12-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.