Overige vergunningen 07-09-2022

Ingediende aanvragen overige vergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2022-088004, In de Houtzaagmolen 6, aanvraag plaatsen autolaadkraan voor het plaatsen van een dakkapel op woensdag 5 oktober 2022 (ontvangen 31-08-2022);
  • 2022-088336, Neptunus, aanvraag maken filmopnames op zondag 2 oktober 2022 (ontvangen 01-09-2022);
  • 2022-088415, Jupiter 1, aanvraag voor het plaatsen van een afvalcontainer en ecotoilet voor een verbouwing van 12 september tot en met 7 oktober 2022 (ontvangen 01-09-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-059258, Sluisplein, standplaatsvergunning 2023 (ontvangen 25-08-2022); 
  • 2022-087671, evenementenvergunning Ouderkerker Cross op zaterdag 26 november 2022 (ontvangen 30-08-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouder-Amstel

  • 2022-086193, plaatsen spandoeken Open Monumentendag van 5 tot en met 11 september 2022 (verzonden 01-09-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-086732, Overweg 158, vergunning voor het plaatsen van een afvalcontainer van 5 tot en met 18 september 2022 (verzonden 31-08-2022);
  • 2022-070626, Rondehoep Oost, evenementenvergunning ‘Swim to Fight Cancer’ op zaterdag 10 september 2022 van 12.00 tot 17.00 uur (verzonden op 01-09-2022);

Duivendrecht

  • 2022-085770, Biesbosch 67-69, vergunning voor het plaatsen van een afvalcontainer van 29 augustus tot en met 1 december 2022 (verzonden 31-08-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.