Overige vergunningen 06-07-2022

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-067940, Jupiter wooncomplex, het inrichten van een depot voor onderhoud aan wooncomplex Jupiter van 1 september 2022 tot en met 16 mei 2023 (ontvangen 28-06-2022). 

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-042306, Rondehoep Oost 3, exploitatievergunning (verzonden 28-06-2022);
  • 2022-040385, Kerkstraat 56, exploitatievergunning (verzonden 28-06-2022);
  • 2022-037885, Ouderkerkerplas, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank bij Festival Macumba op 23 juli 2022 (verzonden 28-06-2022).

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-057802, Turfstekerspad 1, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van het zomerfeest van basisschool Het Kofschip op 1 juli 2022 (verzonden 24-06-2022);
  • 2022-062015, Ouderkerkerplas, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een kinderfeest op 2 juli 2022 (verzonden 27-06-2022);
  • 2022-063092, Ouderkerkerplas, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een doopfeest op 2 juli 2022 (verzonden 28-06-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.