Overige vergunningen 06-04-2022

Ingediende aanvragen overige vergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-036037, De Passage 7, de registratie van een exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 29-03-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-034987, het plaatsen van twee spandoeken voor “Opening seizoen Watersportvereniging Ouderkerkerplas” van 23 april tot en met 7 mei 2022 (ontvangen 26-03-2022).
  • 2022-034951, Sluisvaart 68, het plaatsen van een afvalcontainer van 14 april tot en met 7 mei 2022 (ontvangen 24-03-2022);
  • 2022-036398, Overweg 61, het plaatsen van een autolaadkraan voor het hijsen van een dakkapel op 11 mei 2022 tussen 08.00 en 15.00 uur (ontvangen 29-03-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-030049, collectevergunning van het Oranjecomité voor de periode van 4 tot en met 11 april 2022 (verzonden 25-03-2022).

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-026881, Dorpsstraat 7, incidentele festiviteit op 16 april 2022 (verzonden 24-03-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.