Overige vergunningen 05-10-2022

Ingediende aanvragen overige vergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

•    2022-095001, wooncomplex Mercurius, aanvraag verlengen depot grootonderhoud van 16 oktober 2022 tot 31 december 2023 (ontvangen 21-09-2022);
•    2022-097225, tussen Randweg en Gooiseweg, het vervangen van een vitrine voor een digitale reclamezuil (ontvangen 28-09-2022);
•    2022-097234, ’t Ven 36, het plaatsen van een erfafscheiding (ontvangen 28-09-2022);
•    2022-097245, Wooncomplex Hazelaar, het creëren van een scootmobielberging. (ontvangen 29-09-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

•    2022-095249, melding evenement ‘Marathon van Amsterdam 2023’ op zondag 15 oktober 2023 (ontvangen 22-09-2022);
•    2022-095053, Diederick van Haarlemstraat 3, het aanvragen van een horeca exploitatievergunning (ontvangen 22-09-2022);
•    2022-095615, aanvraag evenementenvergunning Intocht Sinterklaas op vrijdag 18 november 2022 (ontvangen 25-09-2022);
•    2022-096349, Aart van de Neerweg 17, het plaatsen van een afvalcontainer van 22 augustus tot en met 31 december 2022 (ontvangen 27-09-2022);
•    2022-096781, Nederhoven 81, het plaatsen van een afvalcontainer van 24 oktober tot en met 12 november 2022 (ontvangen 28-09-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

•    2022-093971, In de Pelmolen 2, het plaatsen van een afvalcontainer van 26 september tot en met 4 november 2022 (verzonden 27-09-2022).

Ouder-Amstel

•    2022-094842, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan “Open dag OS Bijlmer” van 21 tot en met 31 oktober 2022 (verzonden 21-09-2022).

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

•    2022-090126, Koningin Julianalaan 16, verklaring van geen bezwaar voor het Indiaas dansevent (verzonden 26-09-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.