Overige vergunningen 04-05-2022

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2022-043737, In de Korenmolen 7, aanvraag melding klein evenement op 15 mei 2022 (ontvangen 21-04-2022);
  • 2022-045098, Dorpsplein, het aanvragen van een evenementsvergunning voor “QR-FIT” beweegroute op 20 mei 2022 (ontvangen 26-04-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-043492, Dorpsstraat 28, het plaatsen van een steiger van 19 april tot en met 13 mei 2022 (ontvangen 20-04-2022);
  • 2022-044617, Sollenburg 210, het plaatsen van een hijskraan voor het plaatsen van kozijnen op 18 mei 2022 (ontvangen 25-04-2022);
  • 2022-044670, Amstel, aanvraag evenementenvergunning voor “Swim to fight cancer Amstel” van 29 juni tot en met 3 juli 2022 (ontvangen 25-04-2022);
  • 2022-044765, bij Waver 21, het aanvragen van een evenementenvergunning voor het ‘Waverfeest 2022” van 6 tot en met 14 augustus 2022 (ontvangen 25-04-2022);
  • 2022-045094, Wethouder Koolhaas weg, het aanvragen van een evenementsvergunning voor “QR-FIT” beweegroute op 3 juni 2022 (ontvangen 26-04-2022);
  • 2022-045236, ’t Kampje , het aanvragen van een ontheffing artikel 35 alcoholwet vergunning op 4 juni 2022 (ontvangen 26-04-2022);

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-038779, oorlogsmonument in Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht, herdenkingsplechtigheid op 4 mei 2022 (verzonden 26-04-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.