Overige vergunningen 02-11-2022

Ingediende aanvragen overige vergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2022-105794, Dorpsplein 75, aanvraag aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten 2023 (ontvangen 24-10-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-104291, Koningin Wilhelminalaan 57, het plaatsen van een container van 21 oktober 2022 tot en met 10 februari 2023 (ontvangen 20-10-2022);
  • 2022-105513, Sluisplein 5, aanvraag alcoholwetvergunning (ontvangen 25-10-2022).
  • 2022-105506, Sluisplein 5, aanvraag exploitatievergunning (ontvangen 25-10-2022);
  • 2022-105790, Sluisplein 5, aanvraag aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten 2023 (ontvangen 25-10-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-097619, MediArena 1-10, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 26-10-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-094089, Abraham Rademakersstraat 2, het plaatsen van een afvalcontainer  van 16 september tot en met 16 oktober 2022 (verzonden 24-10-2022);
  • 2022-084373, ’t Kampje, ontheffing artikel 35 Alcoholwet tijdens het Oktoberfest op 28 en 29 oktober 2022 (verzonden 25-10-2022).

Duivendrecht

  • 2022-093619, Dorpsplein 70, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 25-10-2022).

Overige bekendmakingen 

Meldingen milieu 

Het indienen van bezwaren hiertegen is niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-105769, De Passage 5, het tijdelijk inrichten van een sportwerf (verzonden 27-10-2022). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.