Overige vergunningen 02-03-2022

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-023428, het aanvragen van een evenementenvergunning voor een hondenwandeling op 15 maart 2022 (ontvangen 18-02-2022);
  • 2022-024080, het aanvragen van een evenementenvergunning van het Oranjecomité voor april 2022 (ontvangen 21-02-2022);
  • 2022-024586, Willem van Egmondlaan 2, het plaatsen van een afvalcontainer en ecotoilet van 22 tot en met 25 februari 2022 ( ontvangen 22-02-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-024586, Willem van Egmondlaan 2, het plaatsen van een afvalcontainer en ecotoilet van 22 tot en met 25 februari 2022 (verzonden 24-02-2022).

Duivendrecht

  • 2022-024338, Astronautenweg 30, het plaatsen van een museumtrailer van het Verzetsmuseum voor de School De Grote Beer van 28 februari tot en met 1 maart 2022 (verzonden 24-02-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.