Overige vergunningen 01-06-2022

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2022-054258, Venserpark, het aanvragen van een evenementenvergunning voor De Buurtcamping van 15 tot en met 18 juli 2022 (ontvangen 21-05-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-053386, Zonnehof en Mercurius flats voetbalkooi/grasveld, het aanvragen van een klein evenement voor de basisscholen in Duivendrecht op 8 juni 2022 (ontvangen 19-05-202).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-111895, Pieter Braaijweg 93 tot en met 97, het optoppen van een bedrijfsverzamelgebouw (verzonden 20-05-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-045236, ’t Kampje, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank op 4 juni 2022 (verzonden 24-05-2022).
  • 2022-040706, ’t Kampje, evenementenvergunning voor Ouderkerk Culinair op 4 juni 2022 (verzonden 24-05-2022);
  • 2022-014699, Kerkstraat 12, verlenging horeca exploitatievergunning (verzonden 24-05-2022);
  • 2022-050607, Waver 9, het plaatsen van een schaftkeet en ecotoilet voor schilder/onderhoudswerkzaamheden van 13 juni tot en met 1 juli 2022 (verzonden 25-05-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.