Kennisgeving overeenkomsten over grondexploitatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij, voor het project ‘Van der Looskwartier’, met woningstichting Eigen Haard, een anterieure overeenkomst is aangegaan waarin een onderdeel over grondexploitatie is opgenomen.

De overeenkomst heeft betrekking op de volgende percelen:

  • De gronden kadastraal bekend gemeente Ouder-Amstel sectie G, nummers gedeeltelijk 1231, 1078, 1887, 1076, 1096, 1070, 1071 en 1695.

In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de levering, betaling en eventuele planschade. De overeenkomst is ondertekend op 31 oktober 2022.

Ter inzage

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze anterieure overeenkomst ligt, conform artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening, van 10 november tot en met 22decmber 2022 (zes weken) ter inzage in het gemeentehuis. Inzage kan alleen op afspraak. U kunt online een afspraak maken of per telefoon (020) 496 21 21.
Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen naar voren worden gebracht of bezwaar worden gemaakt.