Gemeenteraad stelt beeldkwaliteitsplan ‘Smart Mobility Hub’ vast

De gemeenteraad heeft op 27 januari 2022 het beeldkwaliteitsplan voor de Smart Mobility Hub (SMH) vastgesteld. Zowel het beeldkwaliteitsplan als het raadsbesluit staan op denieuwekern.nl

Wat is een beeldkwaliteitsplan?

In het beeldkwaliteitsplan SMH worden de ruimtelijk-kwalitatieve kaders vastgelegd voor zowel het gebouw als de openbare ruimte eromheen. Het wordt onderdeel van de welstandsnota en vormt daarmee een belangrijk toetsingsinstrument voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) met betrekking tot verdere ontwikkeling van het gebouw. 

Participatie

Van mei tot juli vorig jaar vond participatie plaats met geïnteresseerden en belanghebbenden. Tijdens dit traject is input opgehaald met betrekking tot de uitstraling van zowel het gebouw zelf (plinten en gevels) als de inrichting van de omliggende openbare ruimte. Deze input is vervolgens verwerkt in de definitieve versie van het beeldkwaliteitsplan. 

Als aanvulling op bestemmingsplan

Op 25 maart 2021 stelde de gemeenteraad al het bestemmingsplan SMH vast. Een bestemmingsplan geeft ‘slechts’ de harde kaders met betrekking tot onder andere de toegestane functies, bouwhoogte, oppervlakte en situering. Om ook te kunnen sturen op de gewenste kwaliteit en uitstraling is een beeldkwaliteitsplan nodig. Door de besluitvorming over beide plannen los te koppelen, ontstond voor het beeldkwaliteitsplan meer ruimte voor een zorgvuldige uitwerking en participatie. 

Tegen het besluit om het beeldkwaliteitsplan vast te stellen kan geen bezwaar en beroep worden ingesteld.


Afbeelding: Beeldkwaliteitsplan

Over de Smart Mobility Hub

Met De Nieuwe Kern krijgt de gemeente Ouder-Amstel er over enkele jaren een bijzondere nieuwe stadswijk bij. Vooruitlopend op deze ontwikkeling ontwikkelt de grondeigenaar, gemeente Amsterdam, de SMH op de huidige plek van sportpark Strandvliet. De SMH wordt een multifunctioneel cluster dat bestaat uit een grote parkeergarage, gecombineerd met faciliteiten voor binnen- en buitensport en kantoren. Op de begane grond komen maatschappelijke voorzieningen, detailhandel, dienstverlening en horeca. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk en levendig gebied. De SMH wordt vanuit zowel De Nieuw Kern en Duivendrecht als ArenAPoort en Amsterdam Zuidoost goed toegankelijk. Daardoor kunnen inwoners uit deze gebieden gebruikmaken van de verschillende functies van het gebouw, waaronder een beweegvriendelijke ruimte en het ‘rooftop sports park’. Als alles volgens planning verloopt zijn de SMH en het ‘rooftop sports park’ eind 2024 klaar en kunnen deze begin 2025 in gebruik genomen worden.

Kijk voor meer informatie over De Nieuwe kern en over de SMH op denieuwekern.nl.