Gehandicaptenparkeerplaatsen Oversteek Bouwverkeer Amstelweg

Om mensen met een loopbeperking in staat te stellen zoveel mogelijk deel te nemen aan het verkeer worden voor hen gehandicaptenparkeerplaatsen ingesteld. Bij flat Neptunus wordt gewerkt met algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Omdat uit meldingen en tellingen blijkt dat hier een tekort is, worden twee nieuwe parkeerplaatsen aangelegd en toegewezen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart.

Verkeersbesluit oversteek bouwverkeer Amstelweg

Vanaf april 2021 tot en met medio 2026 wordt Rijksweg A9 als gevolg van project Weguitbreiding A9 Badhoevedorp-Holendrecht verbreed op dit traject. Om werkverkeer zo min mogelijk gebruik te laten maken van het onderliggend wegennet worden poorten gerealiseerd. Een poort is een op- en afrit van de Rijksweg A9, alleen in gebruik voor werkverkeer. Op de locatie van dit verkeersbesluit gaat het om verkeer wat via poort 27 de Amstelweg oversteekt. Het bouwverkeer zal vanaf de poort op dit punt samenkomen met overig verkeer. Het waarborgen van de verkeersveiligheid vereist dat bouwverkeer zoveel mogelijk gescheiden worden van overig verkeer.

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tot en met 6 april 2022 bezwaar maken tegen deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de gemeenteraad van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel of via gemeente@ouder-amstel.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat u naar www.officielebekendmakingen.nl.