Belastingverordeningen 2023 vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 22 december 2022 heeft besloten tot vaststelling van onderstaande verordeningen.

 • Algemene rechtenverordening 2023
 • Verordening rioolheffing 2023
 • Verordening onroerende zaakbelastingen 2023
 • Verordening afvalstoffenheffing 2023
 • Verordening forensenbelasting 2023
 • Verordening grafrechten 2023
 • Verordening marktgelden 2023
 • Verordening liggelden 2023
 • Verordening precariobelasting 2023
 • Verordening rioolaansluitrecht 2023
 • Verordening toeristenbelasting 2023

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

De verordeningen zijn vanaf 1 januari 2023 digitaal te raadplegen op officielebekendmakingen.nl.