Bekendmaking voorbereidingsbesluit De Nieuwe Kern

Vanaf 9 november ligt een nieuw voorbereidingsbesluit voor het plangebied van gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel. De gemeenteraad heeft dit  voorbereidingsbesluit vastgesteld op 29 september jongsleden. Het voorbereidingsbesluit moet voorkomen dat zich tijdens de verdere voorbereiding van nieuwe bestemmingsplannen voor het gebied, ongewenste bouwontwikkelingen voordoen. Bezwaar of beroep tegen het voorbereidingsbesluit is niet mogelijk.

Op dit moment werkt ontwerpbureau West 8 aan het uitwerken van een stedenbouwkundig raamwerk voor De Nieuwe Kern, binnen de kaders van de vastgestelde structuurvisie. Het stedenbouwkundig raamwerk is straks de basis voor verdere planuitwerking voor deelgebieden en voor nieuwe bestemmingsplannen voor De Nieuwe Kern (of bij nieuwe wetgeving: ‘omgevingsplannen’). Er zal nog participatie plaatsvinden over het stedenbouwkundig raamwerk, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023. 

Het voorbereidingsbesluit is te vinden op ruimtelijkplannen.nl met de ID code NL.IMRO.0437.VBDeNieuweKern-0008. Meer informatie over de plannen voor De Nieuwe Kern is te vinden op denieuwekern.nl

Het voorbereidingsbesluit kan vanaf 9 november 2022, gedurende zes weken, ook ingezien worden in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Dat kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan telefonisch met Paul Bontje via (020) 496 21 21. 


Afbeelding: Het voorbereidingsbesluit betreft de gearceerde delen van bovenstaand gebied