Anterieure overeenkomst tijdelijke initiatieven P Plus getekend

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 6.24, lid 3 van de Wet Ruimtelijke Ordening bekend dat zij op 1 november 2022 een anterieure overeenkomst heeft gesloten met gemeente Amsterdam over de tijdelijke initiatieven sportwerf en bouwhub op de locatie P Plus, bekend onder het kadastrale nummer B 4749.

Omdat deze overeenkomst is aangegaan voordat de omgevingsvergunning is verleend, wordt deze overeenkomst een anterieure (voorafgaande) overeenkomst genoemd. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over onder andere de tijdelijkheid van de initiatieven, de relatie met de ontwikkeling van De Nieuwe Kern en over de vergoeding van de kosten die de gemeente maakt vanwege de planologische medewerking die zij voornemens is te verlenen.

Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.