Anterieure overeenkomst tijdelijke huisvesting economisch daklozen getekend

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 6.24, lid 3 van de Wet Ruimtelijke Ordening bekend dat zij op 20 december 2022 een anterieure overeenkomst heeft gesloten met gemeente Amsterdam en de Alliantie over de tijdelijke huisvesting (10 jaar) van economisch daklozen aan de Wenckebachweg 118 in Werkstad OverAmstel.

Omdat deze overeenkomst is aangegaan voordat de omgevingsvergunning is verleend, wordt deze een anterieure (voorafgaande) overeenkomst genoemd. Hierin staan afspraken over onder andere de tijdelijkheid van het initiatief, de inrichting van de kavel en over de vergoeding van de kosten die de gemeente maakt vanwege de planologische  medewerking die zij van plan is te verlenen.

Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Voor meer informatie, kijk op werkstadoveramstel.nl.