Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel (Veiligheidsrisicogebieden Omgeving Dam en omgeving Johan Cruijff ArenA inclusief tussenliggende metrostations 4 oktober 2022)

De burgemeester van Ouder Amstel,

Overwegende:
dat uit informatie van de politie het volgende blijkt:

op dinsdag 4 oktober 2022 om 21:00 uur in de Johan Cruijff ArenA te Amsterdam de Champions League voetbalwedstrijd wordt gespeeld tussen AFC Ajax en SSC Napoli (Italië);

 • de wedstrijd voor het thuispubliek is uitverkocht;
 • SSC Napoli heeft circa 2800 toegangskaarten ter beschikking gekregen, te weten 2600 voor het uitvak en 200 VIP-plaatsen, waarvan er in ieder geval 2200 zijn verkocht en waarbij de verwachting is dat alle kaarten verkocht worden; 
 • dat deze wedstrijd is gekwalificeerd als de hoogste categorie risicowedstrijd;
 • SSC Napoli een grote achterban aan supporters (50.000+) heeft, waarvan doorgaans circa 400 risicosupporters de uitwedstrijden bezoeken;
 • vermoedelijk enkele tientallen supporters van Napoli een bezoek aan Amsterdam brengen zonder kaartje voor de wedstrijd en dat deze supporters de wedstrijd waarschijnlijk in de Amsterdamse horeca bekijken;
 • risicosupporters van SSC Napoli een vriendschapsband onderhouden met risicosupporters van Feyenoord en dat de onderlinge animositeit tussen risico van Feyenoord en Ajax groot is;
 • de risicosupporters van SSC Napoli als profiel hebben dat zij de aanwezigheid van de autoriteiten (politie, handhaving, stewards) niet erkennen en dat hun gedrag lastig is te sturen;
 • de uitingen van risicosupporters van SSC Napoli worden gekenmerkt als respectloos, agressief en racistisch;
 • de risicosupporters van SSC Napoli geen informatie prijsgeven over hun intenties, over het algemeen op afstand blijven maar ook contact kunnen zoeken met de tegenstanders en bij provocatie direct (agressief) reageren;
 • de risicosupporters bekend zijn met het gebruik van alcohol en (soft)drugs, alsmede het gebruik van fakkels en vuurwerk dat als wapen kan worden ingezet;
 • de politie beschikt over informatie dat supporters van SSC Napoli op de wedstrijddagen verzamelen op de Dam te Amsterdam, waaronder circa 400 risicosupporters, waarbij het gebruikelijk is dat men met de metro naar de binnenstad reist en daar verblijft totdat men met de metro terugreist naar het station om de wedstrijd bij te wonen; 
 • de voorgeschiedenis laat zien dat de supporters van SSC Napoli voor en tijdens de wedstrijd gebruik maken van vuurwerk en de verwachting is dat zij in een zogenoemde Corteo van de Dam naar het Centraal Station verplaatsen om vanaf daar met de metro naar het stadion te reizen;
 • dat een Corteo in de regel gepaard gaat met het afsteken van (zwaar) illegaal vuurwerk en het dragen van gezicht bedekkende kleding;
 • de vervoersbewegingen van de supportersgroepen niet zijn te controleren doormiddel van een combiregeling, waardoor de kans op confrontaties in Amsterdam toeneemt;
 • de politie beschikt over informatie dat onder de harde kern Ajax supporters wordt gesproken een mogelijke confrontatie met hooligans van SSC Napoli;
 • dat de harde kern van Ajax in eerdere wedstrijden in Europees verband veelvuldig de confrontatie zocht met supporters van de tegenstander, hiertoe zoekgedrag vertoonde en/of daarbij ernstig de openbare orde verstoorde;
 • hierbij werd, naast voorhanden zijnde zaken als trottoir stenen en verkeersafzettingen, ook gebruik gemaakt van al dan niet zelf geprepareerde wapens, zoals paraplu’s, (verkorte) knuppels, ploertendoders, boksbeugels, messen, traangas, pepperspray, golfballen, geslepen munten, katapulten etc.; 
 • bij fouillering van bezoekende supporters zijn daadwerkelijk slagwapens, zwaar vuurwerk, messen, bivakmutsen, geprepareerde jassen, paraplu’s, boksbeugels en drugs aangetroffen;
 • de harde kern supporters van Ajax hebben in het verleden met supporters van internationale clubs, waaronder Juventus, Manchester United, Manchester City, Celtic, AC Milan, RedBull Salzburg, Paris Saint Germain, Rapid Wien, Pack Saloniki, Standard Luik en Legia Warschau hebben gevochten of tenminste pogingen daartoe ondernomen;
 • de recente Europese thuiswedstrijd van Ajax d.d. 15 maart 2022 tegen Benifica, tot openbare orde verstoringen heeft geleid waarbij gewonden zijn gevallen, onder het aanwezige politie- en beveiligingspersoneel, en waar schade is aangericht; 
 • de harde kern supporters van Ajax in het recente verleden grootschalige Entrada's heeft georganiseerd met het gebruik van zeer zwaar illegaal vuurwerk;
 • harde kern supporters van Ajax op 15 maart jl. na een Entrada de JC ArenA hebben bestormd, waarbij fors geweld is toegepast tegen stewards en politieagenten, onder andere door het gooien van stalen buizen en zeer zware vuurwerkexplosieven, zoals zogenoemde shells en cobra's;
 • dit type vuurwerk een zeer grote explosieve kracht heeft en dat hierdoor grote risico’s ontstaan voor de deelnemers aan een dergelijke Entrada, reguliere supporters, passanten, en de aanwezige politieambtenaren;
 • gezien de ervaringen van de laatste jaren de kans zeer reëel is dat op 4 oktober 2022 een groot deel van de harde kern Ajax-supporters naar de binnenstad en het Arenagebied gaat, waarbij de kans bestaat op (grote) openbare ordeverstoringen waarbij blikjes, flessen en vuurwerk als gooimateriaal worden gebruikt, vernielingen worden gepleegd en (zwaar) vuurwerk wordt afgestoken;
 • er ook een verhoogde kans is op aanwezigheid van personen die gezicht bedekkende kleding (zoals bivakmutsen e.d.) dragen om identificatie te bemoeilijken bij het plegen van orde verstoringen en strafbare feiten, in het bezit kunnen zijn van objecten (zoals, vuurwerk, flessen en blikjes) of andere voorwerpen die strafbaar gesteld zijn in de wet wapens en munitie waarmee de openbare orde verstoord kan worden;

Overwegende voorts: 

 • het voorgaande leidt tot de conclusie dat aannemelijk is dat op dinsdag 4  oktober 2022 individuen en/of groepen met zwaar illegaal vuurwerk aanwezig zijn in de nader aan te duiden gebieden, waardoor gevreesd moet worden voor ernstige verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van dit zware illegale vuurwerk;
 • onder meer uit het bovenstaande blijkt dat er rondom de wedstrijd Ajax – SSC Napoli een verhoogde kans bestaat op confrontatie tussen supportersgroepen die mogelijk in het bezit zijn van een wapen en dat derhalve gevreesd moet worden voor ernstige verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens;
 • het daarom noodzakelijk is om gedurende de periode vóór, tijdens en na afloop van de wedstrijd, de nader te omschrijven gebieden aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied;
 • het belang van voorkomen dan wel tegengaan van verstoringen van de openbare orde in het
 • onderhavige geval zwaarder weegt dan het individuele belang van de burger;
 • de duur van de aanwijzing en de omvang van de nader te omschrijven gebieden is proportioneel in relatie tot het beoogde doel;
 • het overige optreden van de politie in de nader te omschrijven gebieden om bezit en gebruik van wapens en zwaar illegaal vuurwerk alsmede geweldsincidenten te voorkomen of terug te dringen op zichzelf onvoldoende effect sorteert;
 • het veiligheidsrisicogebied zal worden aangewezen gedurende de periode van 12:00 uur tot 24:00 uur op dinsdag 4 oktober 2022 in de nader aan te duiden gebieden.

Gelet op artikel 2.76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ouder Amstel en artikel 151b van de Gemeentewet;

Besluit:

Artikel 1
aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied als bedoeld in artikel 2.76 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Ouder-Amstel de metro en de metro/treinstations gelegen op het traject tussen het Centraal Station en Station Bijlmer Arena, voor zover gelegen binnen de gemeente Ouder-Amstel;

Artikel 2
te bepalen dat dit besluit in werking treedt op dinsdag 4 oktober 2022 te 12:00 uur en geldig is tot dinsdag 4 oktober 2022 te 24:00 uur.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Ouder-Amstel op 30 september 2022
J. Langenacker

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van Ouder-Amstel. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. U kunt een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.