Aanvraag vergunning bouwen brug/duiker Polderweg

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft het bouwen van de definitieve brug/duiker D105 als onderdeel van de definitieve Polderweg. Ontvangstdatum aanvraag: 09-06-2022 Aanvrager: FCC Construccion S.A. Zaaknummer: 11258505

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Onder bekendmakingen op loket.odnzkg.nl zullen wij dan ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het webformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.