Aanvraag vergunning - A9, het bouwen van de definitieve brug/duiker D105 als onderdeel van de definitieve Polderweg

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen. De aanvraag voor het bouwen van de definitieve brug/duiker D105 als onderdeel van de definitieve Polderweg.

Ontvangstdatum aanvraag: 09-06-2022, aanvrager: FCC Construccion S.A., zaaknummer: 11258505. Deze bekendmaking betreft een mededeling. De aanvraag en bijbehorende stukken kunt u nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Het besluit maken wij dan ook bekend. Onder bekendmakingen op loket.odnzkg.nl publiceren wij dan ook de bij het besluit behorende stukken.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het webformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.