Wijzigen bestemming Molenpad 2 (rectificatie)

Het bericht over het Molenpad 2 dat vorige week in de krant stond bevatte een aantal onjuistheden. Onderstaand de juiste tekst.
 
De afgelopen jaren is er een proefproject geweest om tijdelijk (gedurende de periode van mei tot oktober) horeca toe te staan op de locatie Molenpad 2 te Ouderkerk aan de Amstel, bij ijsclub De Amstelbocht. Het proefproject is gestart om te kunnen beoordelen of het concept van KEK! levensvatbaar zou zijn. Het proefproject met KEK! is afgelopen.

Wijziging bestemmingsplan

Het college staat positief ten opzichte van de horeca en recreatie bij de ijsbaan, maar om dit in de toekomst blijvend mogelijk te maken, zal dit goed juridisch geregeld dienen te worden en dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. Daarom wil het college onderzoeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn, waarbij rekening gehouden wordt met de belangen van de (directe) omgeving. 

Inbreng vanuit de omgeving

Voordat er een bestemmingsplan wordt gemaakt gaan we eerst inbreng vanuit de omgeving ophalen. Deze inbreng wordt betrokken bij het opstellen van het bestemmingsplan. Onder welke voorwaarden is recreatie en horeca op deze plek mogelijk?

Na het opstellen van het voorlopige bestemmingsplan met de inbreng van de omgeving, wordt het reguliere participatietraject gestart.
Ook u kunt schriftelijk uw inbreng aan ons laten weten door deze te mailen naar gemeente@ouder-amstel.nl o.v.v. Molenpad 2 of te sturen aan college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 1190 AA te Ouderkerk aan de Amstel. 

Wij vragen u voor 23 januari 2021 uw schriftelijke inbreng te sturen.