Wijzigen bestemming Molenpad 2

De afgelopen jaren is er een proefproject geweest om tijdelijk (gedurende de periode van mei tot oktober) horeca toe te staan op de locatie Molenpad 2 te Ouderkerk aan de Amstel, clubhuis van ijsclub De Amstelbocht. Het proefproject is gestart om te kunnen beoordelen of horeca op deze plek levensvatbaar is. Het proefproject met KEK! is afgelopen en nu ligt er de wens voor een reguliere horecabestemming voor de locatie aan het Molenpad 2. 

Wijziging bestemmingsplan

Als gemeente staan we welwillend tegenover een horecabestemming op deze plek en willen meewerken om dit mogelijk te maken. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van de (directe) omgeving. IJsclub De Amstelbocht staat achter het plan om hun clubhuis anders te bestemmen. Om horeca bij de ijsclub mogelijk te maken wil de gemeente voor deze locatie een klein bestemmingsplan opstellen waarin dit wordt geregeld.

Inbreng vanuit de omgeving

Voordat er een bestemmingsplan wordt gemaakt gaan we eerst inbreng vanuit de omgeving ophalen. Deze inbreng wordt betrokken bij het opstellen van het bestemmingsplan. Onder welke voorwaarden is horeca op deze plek mogelijk?

Ook u kunt schriftelijk uw inbreng aan ons laten weten door deze te mailen naar gemeente@ouder-amstel.nl onder vermelding van Molenpad 2 of te sturen aan college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 1190 AA te Ouderkerk aan de Amstel. 

Wij vragen u voor 23 januari 2021 uw schriftelijke inbreng te sturen.